Ingvar 1970, första dagen i skolan. Ingvar 2003. Ingvar 2004.
Ingvar 2009. Ingvar 2009, före start. Ingvar 2009, start.
Ingvar 2009, i luften. Ingvar, runway. Ingvar, lift-off.